Ο ρόλος που παίζει ο καφές σε ένα café είναι αναμφίβολα πρωταρχικός, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη, ενώ παράλληλα έχει αρκετά χαμηλό κόστος. Έτσι, η σωστή διαχείρισή του μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση ακόμα μεγαλύτερα οφέλη. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί τρόποι για την καλύτερη διαχείριση του καφέ.